1 Comment
author

Retting 30.03.2023 - Opprinnelig (og i utsendt epost) ble det vist til Klima- og miljødepartementet (og fortkortet KMD). Saken omhandler Miljødirektatoratet (som er underlagt KMD), og teksten er rettet.

Expand full comment