2 Comments

Du peker på et helt sentralt problem. Det er ikke nedbøren som er problemet, men infrastrukturen.

Vi bor i et hus bygget i 1918. Vi bor i et område som kan ha mye nedbør både sommer og vinter med store mengder snø om vinteren. Huset står fortsatt like bra nå. Da vi flyttet inn, satte vi inn nye vinduer da de gamle hadde råtnet pga dårlig vedlikehold. slik var det med flere deler av huset: der det ikke var vedlikeholdt, hadde råten begynt. Vi fikset alt sammen og huset har vært tørt, trygt og godt i over tredve år.

Hus og infrastruktur som blir vedlikeholdt, holder i flere hundre år. Offentlige bygg råtner gjerne etter få år da politikere av en mystisk grunn ikke betaler for vedlikehold.

En annen sak er geografisk plassering. I gamle dager bygde ikke folk på leire (Gjerdrum). Folk bygget heller ikke langs bredden på elver eller innsjøer. Man sørget alltid for at huset sto over den verste flommen. Det ser man tydelig på bilder fra flomområder. De fleste hus som ligger under vann, er bygget stort sett etter 1960. Gamle hus ligger gjerne tørt på koller.

Det er en grunn til at NVE opererer med 100 års flom og 400 års flom. De kommer sjelden og er et tegn på at regnvær endrer seg over tid.

Glad for at du bringer opp disse sakene. Norske journalister er ikke ordentlige journalister. Da hadde de funnet ut det du skriver uten å måtte bli dyttet i baken.

Expand full comment
Mar 20, 2023Liked by Ole Østlid

Takk for at du holder den skattefinansierte statskanalen i ørene.

Expand full comment