3 Comments

Takk til deg som passer på.

Her lyves det og spres usannheter

Expand full comment