8 Comments

Veldig bra at det settes søkelyset på det bevisste valget av startpunkt for å illustrere oppvarming. Men jeg lurer på om du kan ha en skrivefeil her. I setning 2 heter det "Saken gjelder en ny studie som har analysert temperaturdata, og har valgt 1979 som startpunkt." Men i de to siste setningene brukes 1971 som startpunkt for grafen:

"Værstat har skrevet om Arktis-statistikken tidligere og bruken av selektiv starttidspunkt. Arktis råd skjulte data før 1971 og en av begrunnelsene var følgende:"

Hva er korrekt?

Expand full comment

Figuren viser vel først og fremst at Arktis både varmes opp raskere og avkjøles raskere enn global temperatur, uavhengig av årsaken til temperaturendringene. Ifølge fagfolk er global temperaturøkningen de siste tiårene i hovedsak forårsaket av økt mengde drivhusgasser i atmosfæren, og siden denne effekten ventes å bli ytterligere forsterket framover, er det vel egentlig mest relevant og vise utviklingen fra tida hvor effekten av økt mengde drivhusgasser ble synlig for alvor.

Expand full comment